ARKEOJEOFİZİK NEDİR ?

 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri
 • Arkeojeofizik Yeraltı Haritalama Projeleri

Duvar, boşluk, sur, yol gibi gömülü / yeraltı tarihi yapısal unsurların yüksek çözünürlükte haritalanması sayesinde arkeoloji projelerinde hem zamandan hem de maliyetten kazanılmaktadır.

Yapı Radarı ölçümleri ise tarihi yapılar içlerinde hiçbir NDT yöntemin vermediği çözünürlük ve doğrulukta yapı içi bilgisi vermektedir..

Arkeolojik çalışmaların hemen hepsinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri antik yapıların süreklilikleridir. Arkeolojik projelerde yeri ve derinliği kısmen bulunan yapıların (duvarlar, odalar, vb.) nereye ve ne şekilde devamlılık gösterdiği genelde kazılar ile bulunur. Ancak özellikle hasar görmemesi gereken tarihsel yapıların gün ışığına çıkartılması büyük bir titizlik isteyen çalışmalardır. Bir başka açıdan bakıldığında ise büyük ölçeklerde bir antik yaşam alanı veya daha da büyük olan bir antik kent düşünüldüğünde geniş boyutlarda bir araştırma kazısı yapmak hem zaman hem de maliyet açısından projelere çok büyük külfetler getirebilir. Bu tip arkeolojik araştırmalarda bulunan yapıların sürekliliğinin araştırılmasında veya hiç araştırılmamış, yeri bilinmeyen gömülü yapıların haritalanmasında ekonomik, hızlı ve net sonuç veren en etkin yöntem aletsel arkeojeofizik ölçümleridir. Arkeojeofizikte / arkeometride kullanılan yöntemler sahada aranılan ve ortaya çıkarılmak istenen gömülü yapı / unsurların tiplerine göre seçilmelidir.

DOĞRU, HASSAS ve TAM HASARSIZ ARKEOJEOFİZİK

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz ve gömülü arkeolojik değerlerin bulunmasına yönelik arkeo-jeofizik / arkeometre çalışmalarında 2 boyutlu enkesitler ile ifade edilen klasik analizlerin yanısıra 3 boyutlu (3D) yer haritaları ve bunlara bağlı yere paralel enkesitler kullanmaktayız. Yeriçinin 3 boyutlu ve interaktif olarak yüksek çözünürlük ile incelenmesini sağlayan bu yaklaşımımız sayesinde arkeolojik kazılar daha sağlıklı bir şekilde planlanabilmekte ve proje alanlarında gömülü tarihi yapı ve eserlere çok daha hızlı ve net bir şekilde "nokta atışı" ile ulaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bu çalışmalar en son teknolojik ekipmanlarla açık ve kapalı alanlarda dünya standartlarında gerçekleştirilmektedir.

Tespit Mühendislik olarak, arkeolojik önem taşıyan yapıların jeofizik ile haritalanmasında şu an dünyada varolan en ileri arkeojeofizik (Archaeogeophysics) haritalama tekniklerini; en son teknoloji ile uygulamaktayız. Profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ile arkeometrik çalışmalarda kullandığımız başta GPR / Jeoradar olmak üzere Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik ölçüm aletlerimiz mümkün olan en yüksek çözünürlük ile yeraltı haritalama yapabilen en son teknoloji ile donatılmış ekipmanlardır. Arkeolojik / Arkeojeofizik / Arkeometre çalışmalarımız yanlızca şehir dışı araziler ile sınırlı olmamakta; kent jeofiziği kapsamında şehir içinde de planlanmakta ve titizlikle gerçekleştirilmektedir.